Η Εταιρεία μας σας προσφέρει Συρματόσχοινα με Επένδυση Πλαστική Γαλβανιζέ και Ανοξείδωτα (stock) σε συγκεκριμένες διαμέτρους στις παρακάτω τιμές μέχρι εξαντλήσεως του stock: 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ:

Για Παράδειγμα Φ 1mm - 1,5mm σημαίνει 1mm εσωτερική διάμετρος και 1,5mm μετά την επένδυσή του.

 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΝΟΧ:

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      6x7       Φ 1 - 1,5mm       Διαθέσιμο 0,40€/μέτρο

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      6x7       Φ 1 - 1,75mm       Διαθέσιμο 0,40€/μέτρο

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      6x7       Φ 1,8 - 2,6mm       Διαθέσιμο 0,60€/μέτρο

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      1x19       Φ 3 - 6mm       Διαθέσιμο 1,00€/μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x7       Φ 2 - 3mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x7       Φ 3 - 5mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x7       Φ 4 - 6mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x7       Φ 5 - 8mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x7       Φ 6 - 9mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x19       Φ 7 - 12mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x19       Φ 8 - 12mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ      7x19       Φ 8 - 12mm       Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΙΝΟΧ ΑΣΠΡΟ      7x19       Φ 10 - 14mm       Διαθέσιμο