Κ & Α ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ