ΑΡΤΑΝΗ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ Η΄ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΕΛΗ

1-2-3-4 LEG WEBBING SLINGS

Oι Αρτάνες Ιμάντων αποτελούνται από ένα ή περισσότερα σκέλη ιμάντων, που έχουν κατασκευαστεί με συντελεστή ασφαλείας 7:1 και το μεταλλικό τμήμα που αποτελείται από τον κρίκο και τους γάντζους, που έχουν συντελεστή ασφαλείας 4:1. Η αρτάνη έχει δυνατότητα ανύψωσης φορτίων με ασφάλεια μεγαλύτερη από γωνία 60°. Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εναλλακτικές προτάσεις(ανύψωσης) για κάθε εφαρμογή, παρέχοντάς σας πιστοποιητικά ευρωπαικών προδιαγραφών, βάσει του ISO 9001:2008.

  • Ιμάντες ανύψωσης (davit slings)
  • Ιμάντες για jet ski ανττικατάσταση
  • Ιμάντες ανύψωσης sea doo