ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ-WIRE ROPE SLINGS

 

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη ποικολία σαμπανιών συρματοσχοίνων ανάλογα με το είδος:

  • σαμπάνια συρματοσχοίνων με ροδάντζες στα άκρα
  • σαμπάνια συρματοσχοίνων με θηλειές(γάσσες) στα άκρα 

 

 

Τα σαμπάνια συρματοσχοίνων έχουν 100% ασφάλεια(στο πρεσσάρισμα) και συνοδεύονται από πιστοποιητικά(ανυψωτική ικανότητα-φορτίο θραύσεως)

  •