Ιμάντες Ανύψωσης φορτίων υψηλής αντοχής 3000kgr,90m,διπλοραμμένος, χρώματος:κιτρινου, με συντελεστή ασφαλείας 7/1

 

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 1m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 1.5m 

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 2m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 2.5m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 3m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 3.5m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 4m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 4.5m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 5m 

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 6m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 7m 

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 8m

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 9m 

Ιμάντας Διπλός 3000kgr 90mm x 10m

 

 

 

(κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε μήκος).