ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Σε διάφορα χρώματα

από 5mm έως 20mm

Wire rope vinyl coated galvanized-stainless steel

Black Vinyl Coated wire rope-Nylon Coated wire rope-Plastic Coated wie rope-Coated Stainless steel wire rope-PVC Coated wire rope-Plastic Coated Stainless steel wire rope-Stainless steel wire rope White Coated-Clear PVC Coated wire rope-Red PVC Coated wire rope