ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΔΙΠΛΟΡΑΜΜΕΝΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

WEBBING SLINGS DUMPLEX

Η Εταιρεία μας διαθέτει Ιμάντες Ανύψωσης Διπλοραμμένοι από Ιμάντα Πολυεστερικό Υψηλής Αντοχής σε διάφορα tonnage (βλέπε Πίνακα Αντοχής)

ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗΚΟΣ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ο Συντελεστής Ασφαλείας των Ιμάντων είναι 7:1, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

π.χ. Ιμάντας Ανύψωσης με Φορτίο Εργασίας 1 ton έχει Θραύση 7 tons σε Κάθετη Ανύψωση