Η Εταιρεία μας σας προσφέρει Συρματόσχοινα με Επένδυση Πλαστική Γαλβανιζέ και Ανοξείδωτα (stock) σε συγκεκριμένες διαμέτρους στις παρακάτω τιμές μέχρι εξαντλήσεως του stock: 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ:

Για Παράδειγμα Φ 0,75mm - 0,90mm σημαίνει 0,75mm εσωτερική διάμετρος και 0,90mm μετά την επένδυσή του. 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ:

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19       Φ 0,75-0,90mm   0,50€/μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      7x19       Φ 1,5-2mm          0,40€/μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      7x19       Φ 1,6-1,8mm       0,40€/μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      1x19       Φ 1 - 2,2mm       0,15 €/Μέτρο 

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ     1x19       Φ 2,5 - 4mm       0,20 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      1x19       Φ 3 - 3,5mm       0,20 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      7x7         Φ 1,5 - 2,5mm    0,20 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      7x7         Φ 2 - 2,8mm       0,20 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ         7x7         Φ 2 - 3mm          0,40 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ    7x7         Φ 2 - 3mm       0,40 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΑΣΠΡΟ        7x7         Φ 2 - 3mm       0,40 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ         7x7         Φ 2,5 - 3mm       0,40 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ   7x7         Φ 3 - 5mm       0,50 €/Μέτρο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ     6x19         Φ 3 - 5mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ        6x19         Φ 3 - 5mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ        6x19         Φ 4 - 5mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ        6x19         Φ 4 - 6mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ       6x19         Φ 4 - 6mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19         Φ 4 - 6mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19         Φ 5 - 8mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19         Φ 6 - 8mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19         Φ 8 - 12mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x19         Φ 10 - 14mm      Διαθέσιμο

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ      6x36         Φ 12 - 16mm      Διαθέσιμο