Η Εταιρεία μας διαθέτει σχοινιά Μανίλα στις παρακάτω διαστάσεις (Πίνακας κιλό ανά μέτρο)

 ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ

 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 06mm     0,03    kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 08mm     0,051  kg/ 1 μέτρο     
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 10mm     0,08    Kg/ 1 μέτρο
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 12mm     0,012  kg/ 1 μέτρο
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 14mm     0,0153 kg/ 1 μέτρο
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 16mm     0,020   kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 18mm     0,024   kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 20mm     0,031   kg/ 1 μέτρο
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 22mm     0,037   kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 24mm     0,044   kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 26mm     0,052   kg/ 1 μέτρο 
 • ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΝΙΛΑ Φ 28mm     0,060   kg/ 1 μέτρο