ΜΕΣΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

 Η Εταιρεία μας διαθέτει μέσα έλξης και ανύψωσης Παλάγκα και Κρικοπάλαγκα χειρός, της Γερμανικής εταιρείας THIELE και ΒΙΝΤΣΙΑ Συρματοσχοίνου (κιθάρα) της Γερμανικής εταιρείας WADRA

  Παλάγκα και Κρικοπάλαγκα (ΒΑΡΟΥΛΚΑ)  THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 (CHAIN AND LEVER BLOCKS)

  •  ΠΑΛΑΓΚΑ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 0,5 ΤΟΝ
  •  ΠΑΛΑΓΚΑ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1 ΤΟΝ
  •  ΠΑΛΑΓΚΑ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2 ΤΟΝ
  •  ΠΑΛΑΓΚΑ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 3 ΤΟΝ
  •  ΠΑΛΑΓΚΑ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 5 ΤΟΝ
  •  ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 0,25 ΤΟΝ
  •  ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 0,75 ΤΟΝ
  •  ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1,5 ΤΟΝ
  •  ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 3 ΤΟΝ
  •  ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ THIELE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 6 ΤΟΝ

 ΑΛΥΣΙΔΑ GRADE 80 THIELE ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΚΟΥΣ

 

                                                   

TIRFOR (ΚΙΘΑΡΕΣ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ WADRA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                         

 ΒΙΝΤΖΙ (ΚΙΘΑΡΑ)  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ TIR-FOR 800 KG

 ΒΙΝΤΖΙ (ΚΙΘΑΡΑ)  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ TIR-FOR 1600 KG

 ΒΙΝΤΖΙ (ΚΙΘΑΡΑ)  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ TIR-FOR 3200 KG

 

 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΚΟΥΣ