ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ-ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΓΑΝΤΖΟΙ GRADE 80

 Η Εταιρεία μας διαθέτει μια σειρά από Αλυσίδες GRADE 80-Λεβιέδες Πρόσδεσης με Καστάνια και χωρίς, για την Ασφαλή Μεταφορά των Μεγάλων Φορτίων:

 

  • ΛΕΒΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 5/16"-3/8"

  • ΛΕΒΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8"-1/2"

  • ΛΕΒΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"-5/8"  

  • ΛΕΒΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 5/16"-3/8"

  • ΛΕΒΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 3/8"-1/2"

    ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ GRADE 80 ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 'The CROSBY GROUP Inc.'