ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Εταιρεία μας στον τομέα της Παροχής Υπηρεσιών έχει την τεχνογνωσία την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να είναι σε θέση να επιλύσει κάθε τεχνικό πρόβλημα των πελατών μας.

Η πείρα της παλαιάς ναυτικής τέχνης (όπως η παραδοσιακή πλεκτή γάσσα) σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία (πρέσσα, τεσταριστικά μηχανήματα) μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αφαρμάτωση και Αρμάτωση των συρματοσχοίνων των ανυψωτικών και σωστικών μέσων και έκδοση πιστοποιητικών.
 • Αρμάτωμα ιστιοπλοϊκών σκαφών και πληρη εξοπλισμό αυτών (Ξάρτια, Σχοινιά πρόσδεσης, Μαντάρια, Σκότες, Ανοξείδωτα Εξαρτήματα).
 • Testing facilities - Test Certificates.
 • Δοκίμια αντοχής Συρματοσχοίνων, Αλυσίδων, Ιμαντών, Σχοινιών, Μπαστεκών, και παντός είδους εξαρτημάτων των Ανυψωτικών μέσων & σωστικών μέσων και έκδοση των ανάλογων πιστοποιητικών.
 • Κατασκευές Ιμάντων Πρόσδεσης και Ανύψωσης.
 • Κατασκευές Σαμπανιών Συρματοσχοίνων Σχοινιών.
 • Κατασκευές σε Δίχτυα Φορτώσεως και Ασφαλείας.
 • Κατασκευή σε Κάλτσες Έλξης Καλωδίων Συρματοσχοίνων.
 • Κατασκευές Αρχιτεκτονικές από Συρματόσχοινο(Σκάλες-Στέγαστρα-Κάγκελα)
 • Χύτευση Ακροκαλύκων.

Η Εταιρεία μας διαθέτει:

 • Πρέσσες Συρματοσχοίνων 1000 τόνων, 5000 τόνων, 250 τόνων, 150 τόνων.
 • Πρέσσες Ανοξείδοτων Συρματοσχοίνων για Σκάφη 10 τόνων έως 15 τόνων.
 • Μηχανή Εφελκυσμού πιστοποιημένη από Νηογνώμονα για την έκδοση Πιστοποιητικών.
 • Μηχανές για γάζωμα Ιμαντών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ!