Η Εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη από τις Αρμόδιες Αρχές και από Διεθνείς Κατασκευαστές και διαθέτει την Τεχνογνωσία, την εμπειρία, αλλά και το κατάλληλα εκπαιδευμένο Ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να διεκπεραιώνει:

ετήσια & 5-ετή ΤEST βάσει του MSC/Circ. 1 1206:

ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ - ΣΥΝΤΗΡΕΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ

 

 • LIFEBOATS, DAVITS AND WINCHES
 • RESCUE BOATS, DAVITS AND WINCHES 
 • FREE FALL LIFEBOATS AND DAVITS
 • LIFERAFT DAVIT
 • FAST RESCUES, DAVITS

 

 • Αφαρμάτωμα και αρμάτωμα των συρματοσχοινών των ανυψωτικών και σωστικών μέσων και έκδοση πιστοποιητικών.
 • Αρμάτωμα ιστιοπλοϊκών σκαφών και πλήρη εξοπλισμό αυτών (Ξάρτια, Σχοινιά πρόσδεσης, Μαντάρια, Σκότες, Ανοξείδωτα εξαρτήματα).
 • Testing facilities - Test certificates.
 • Δοκίμια αντοχής συρματόσχοινων, αλυσίδων, ιμαντών, σχοινιών, μπαστεκών και παντώς είδους εξαρτημάτων των ανυψωτικών & σωστικών μέσων και έκδοση των αναλόγων πιστοποιητικών.


Η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της διαθέτει:
 

 • Ιμάντες Πρόσδεσης Φορτίων
 • Ιμάντες Ανύψωσης Φορτίων Πολυεστερικοί
 • Κάλτσες έλξεως καλωδίων παντώς είδους και μεγέθους.
 • Ηλεκτρουδραυλική μηχανή δοκιμιών εφελκυσμού και θραύσεως (συρματόσχοινων, αλυσίδων, ιμαντών, σχοινιών, μπαστεκών και παντώς είδους εξαρτημάτων).
 • Εγκεκριμένη (διακριβωμένη) από πιστοποιημένο φορέα.
 • Δυναμόμετρα.
 • Ειδικές κατασκευές.
 • Δίκτυα φορτώσεως (κατά παραγγελία).
 • Δίκτυα ασφαλείας.
 • Δίκτυα αναρριχήσεως.  
 • Αρχιτεκτονικές κατασκευές από παντώς είδους.
 • Ανοξείδωτα συρματόσχοια & εξαρτήματα.
 • Χυτεύσεις ακροκαλύκων.